Asociacijos nariai

Garbės nariai ir dailės terapijos pradininkai Lietuvoje


Aldona Dapkutė

Dailės terapeutė – pradininkė. Tikrasis asociacijos narys. Garbės narys.

Tikslinė grupė: moterys, sutuoktiniai. Grupinė ir asmeninė dailės terapija. 

Trumpai apie save:nors dabar esu dailės terapeutė, bet neužmirštu ir pirmosios specialybės- dailėtyrininkė ir dailės kritikė. Domiuosi šiuolaikine daile, rašau apie Lietuvos menininkus, vis pildau dailės istorijos žinias. Tai labai praverčia mano dailės terapeuto darbe, ypač per piešinius ieškant prieigos ne tik prie kliento vidaus pasaulio, bet ir individualaus kūrybinio proceso ypatumų bei asmeninių simbolių bei archetipų ištakų. O tai labai pagilina kliento kūrinių interpretaciją. Dailės terapija susidomėjau ir pradėjau taikyti 1993 metais pirmiausia kai dirbau J.Vienožinskio dailės mokykloje, po to – įvairiuose projektuose su gatvės, globos namų, gausių šeimų vaikais, narkomanais, moterimis. Šiandien esu pensininkė, dirbu privačiai. Remiuosi egzistencine filosofija bei psichoterapija, kai kuriomis pozityviosios psichologijos nuostatomis (M.Csikszentmihalyi). Ypač artimos J.F.T.Bugentalio idėjos apie meną būti gyvam, o kai suklystu ar susiduriu su netikėtumais bei kartu su klientu pakliūnu į painius pasąmonės labirintus su jo paslaptimis, visada į realybę grąžina C.Andre mintis apie tai, kad esame netobuli, bet nepaisant to, galime būti laisvi ir laimingi.

Kontaktai: V.Pietario 6-34, Vilnius. Mob.: 861047709. El.paštas: aldona.dapkute@gmail.com


Audra Brazauskaitė

Dailės terapeutė – pradininkė. Tikrasis asociacijos narys. Garbės narys. 

Tikslinė grupė: Teikiu dailės terapijos paslaugas vaikams, paaugliams, suaugusiems individualiai ir grupėje.

Trumpai apie save: Esu soc. m. daktarė, dailės terapeutė, dailės terapijos profesijos pradininkė LT, dailės terapijos supervizorė, LDTA garbės narė. VŠĮ Menų terapijos centras steigėja ir vadovė.  Turiu daugiau nei 25 metų dailės terapijos praktinę patirtį. Dirbau tarpžinybinėse darbo grupėse LR SAM, siekiant dailės terapeuto profesijos įteisinimo Lietuvoje. Dirbau LDTTA, LSMU, VDA KF darbo grupėje, kuriant pirmąją LT antros pakopos jungtinę programą “Dailės terapija”. Esu LSMU “Dailės terapija” programos atstovė ECARTE (European Consorcium for Arts Therapy Education http://www.ecarte.info/ ) ir programos komiteto narė .Daugelio seminarų autorė, konferencijų organizatorė. Darbe remiuosi raidos ir psichoanalitiniu požiūriais.  Man labai patinka Donald’o Winnicott’o mintis apie kūrybą, kaip nerimo mažinimo, asociatyvaus bei simbolinio mąstymo galimybę. Tai, manau, yra viso kūrybiškumo esmė. Tai patiriu savo dailės terapeutės praktikoje.Tikiu asmens kūrybos ir sveikatos sąsajomis.  Tai neišsemiamas pažinimo ir pilnatvės patyrimo šaltinis. Šiuo metu siekiu šią patirtį ir įžvalgas perteikti visiems su kuriais dirbu. Knygos “Vaikų dailės terapinis aspektas” autorė (Vilnius: Gimtasis Žodis, 2004) , knygos „Modernaus meno socialinė reikšmė: Meniniai – socialiniai performansai“ bendraautorė (Vilnius: Menų terapijos centras, 2015),  knygos sudarytoja„Menas, terapija, sveikata“, 2017 LSMU leidybos namai. Daugiau apie mane – http://www.menuterapija.lt/specialistai/.

Kontaktai: „Menų terapijos centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius, Mob.: 865292081, el.paštas: a.brazauskaite@gmail.com


Audronė Urbanovičienė

Asociacijos Garbės narys

Trumpai apie save: Dirbau su spec. poreikių (proto negalia) žmonių grupėmis ir individualiai. Taip pat su suaugusių grupėmis.  Nuo 1996 m. iki 2016 m. dirbau DIENOS CENTRE „ŠVIESA“, spec. pedagogės – dailės mokytojos pareigose. Esu LDT asociacijos Garbės narys. Šiuo metu dalyvauju savipagalbos grupės veikloje ir padedu organizuojant LDT vasaros stovyklėles.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 868443891, el.paštas: saulegraza47@gmail.com.


Dovilė Jankauskienė

Dailės terapeutė – pradininkė. Tikrasis asociacijos narys.

Tikslinė grupė: vaikai, suaugusieji, dailės terapijos mokymai.

Trumpai apie save: Dailės terapiją savo praktikoje taikau 14 m. Pasitikiu kūrybiškumu gijimo procese.

Kontaktai: „Menų terapijos centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius, Mob.: 865951594, el.paštas: menuterapija@gmail.com


Sigita Kupčiūnienė

Dailės terapeutė – pradininkė. Asocijuotas narys.

Tikslinė grupė: vaikai, suaugusieji.

Trumpai apie save: Mano darbo sritis: vaikai (taip pat ir su raidos sutrikimais, kalbos, emociniais sutrikimai, krizėje) tėvai, suaugę, (taip pat ir psichikos sveikatos sutrikimų turintys, krizėje: skyrybos, netektys). Individuali, grupinė dailės terapija.
Dirbu tiek Kaune tiek Lietuvos ribose. Esu lektorė, vedu mokymus specialistams. Pomėgiai: knygos, keramika, bendravimas, kelionės, gamta. Credo“ Mokausi tam, kad galėčiau pasidalinti su kitais“.

Kontaktai: „Raiškos terapijos studija“, Zamenhofo g. 3, Kaunas. Mob.: 864757169, el.paštas: s.kupciuniene@gmail.com


Rūta Lukošaitytė

Dailės terapeutė – pradininkė. Tikrasis asociacijos narys. Garbės narys.

Tikslinė grupė: suaugusieji.

Trumpai apie save: Esu dailės terapijos pradininkė, dailės terapijos supervizorė, pirmosios dailės terapijos magistro studijų programos viena iš iniciatorių, rengėjų ir vykdytojų Lietuvoje.
Individualiai  konsultuoju suaugusius, vedu patyrimines  grupes  ir mokymus, turiu 20 metų praktinio darbo patirtį. Taikant dailės terapiją remiuosi analitinės psichologijos požiūriu. Šiuo metu esu Diplomo kandidatė analitikų rengimo programoje C.G.Jung Institute Zurich,  Šveicarija.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 860600088, el.paštas: ruta.lukosaityte@gmail.com


Asociacijos Garbės nariai iš užsienio

Janek Dubowski (Jungtinė Karalystė)

Dailės psichoterapeutas, supervizorius. Asociacijos Garbės narys.

Mokslinių interesų sritys: klinikinis darbas su vaikais ir suaugusiais pacientais su įvairiomis diagnozėmis; simbolinio funkcionavimo vaidmuo tarpininkaujant tarp sąmonės ir pasąmonės; įsivaizdavimas ir kūrybiškumas išraiškoje; simbolinės komunikacijos tyrinėjimas ir tarpininkavimas.

Trumpai apie Janeką:

Jis yra kvalifikuotas psichodinaminis konsultantas. 1990-1994 dirbo kaip pagrindinis dėstytojas bei menų terapijų studijų direktorius dailės ir dizaino Hertfodšyro koledže. 1994-2003 dirbo kaip dekano pavaduotojas tyrimams, pagrindinis dėstytojas dailės ir dizaino fakultete, Hertfordšyro universitete. Nuo 2005 m. iki dabar yra Psichologijos katedros vadovas Roehampton Universitete, Londone. Janekas taip pat yra 10 mokslinių straipsnių autorius bei knygos „Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum. Beyond Words“ bendraautorius kartu su Kathy Evans (Jessica Kingsley Publishers, 2001).


Jonathan Isserow (Jungtinė Karalystė)

Dailės psichoterapeutas, supervizorius. Asociacijos Garbės narys.

Trumpai apie Jonathaną:  Jis yra dailės psichoterapeutas, mokslininkas, dokumentinių filmų kūrėjas Roehampton Universiteto Londone, Psichologijos katedroje, kur koordinuoja Dailės psichoterapijos magistro programą. Nuo 2010 iki 2018 vadovavo Dailės ir žaidimų terapijos programai. Jonathanas turi didelę tarptautinių mokymų patirtį. Daugiau apie J. Isserow skaitykite čia. 


Philippa Brown (Jungtinė Karalystė)

Dailės psichoterapeutė, supervizorė. Asociacijos Garbės narys.

Trumpai apie Philippą: 20 metų vadovavo Dailės terapija magistro programai Herthordshyro universitete Londone. Dailės terapeutė, supervizorė, turinti Europinę dailės terapijos mokymų patirtį. Šiemet išėjo į pensiją.


Asociacijos taryba

Aušra Šūmakarienė

Tarybos pirmininkė. Dailės terapeutė- pradininkė. Tikrasis asociacijos narys.

Tikslinė grupė: vaikai, vaikų grupės.

Trumpai apie save: Esu psichologė, dailės terapeutė, dailininkė, dailės terapiją taikau daugiau nei 10 metų.

Dirbu su vaikais turinčiais emocinių, elgesio, raidos sunkumų, konsultuoju tėvus, vedu seminarus, mokymus dailės terapijos, vaiko psichologijos temomis. Vedu relaksacinius intuityvios tapybos dailės užsiėmimus suaugusiems.

Kontaktai: „Kūrybos terapijos namai“, Gedimino g. 30, Kaunas. Mob.: 861521022, el.paštas: sumakariene@gmail.com, www.kurybosterapija.lt


Violeta Šimelionienė

Tarybos pirmininkės pavaduotoja. Asocijuotas asociacijos narys.

Tikslinė grupė: vaikai, suaugusių grupės (įmonės darbuotojai).

Trumpai apie save: Sujungusi ilgametę patirtį didelėse tarptautinėse bendrovėse su aistra dailei, organizuoju patyriminius seminarus įmonių darbuotojams. Seminarai skirti komandos pažinimimui, emocinei kompetencijai, motyvacijai, kūrybiškumui kelti. Taip pat dirbu su vaikais globos namuose.

Kontaktai: „Sielos manufaktūra/SoulLab“, Vilnius. Mob.: 868667804, el.paštas: violeta@soullab.lt


Laura Baltaitytė

Tarybos narys. Tikrasis asociacijos narys.

Tikslinė grupė: suaugę, vaikai, paaugliai, grupės.

Trumpai apie save: Dirbu su žmonėmis jaučiančiais nerimą, nepasitikėjimą savimi, kuriems kyla sunkumų užmezgant ar palaikant ryšius su žmonėmis, išgyvenančiais nepasitenkinimo esamais santykiais jausmą, liūdesį ar tuštumą ir norinčiais tai pakeisti.

Kontaktai: Kaunas, Mob.: 8 650 242 89, el.paštas: Laura.baltaityte@gmail.com

 


Mantas Televičius

Tarybos narys. Asocijuotas asociacijos narys.

Tikslinė grupė: psichikos sutrikimų turintys asmenys, suaugę, senjorai.

Trumpai apie save: keliaudamas stengiuosi pažinti pasaulį, kurdamas – save, o taikydamas dailės terapiją – naujus būdus ir galimybes, užsiėmimų dalyviams, atrasti, suprasti, išsakyti, susitaikyti bei sveikti.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 860012223, el.paštas: mantas.televicius@gmail.com


Rasa Kazlauskienė

Tarybos narys. Tikrasis asociacijos narys.

Tikslinė grupė: vaikų ir suaugusiųjų asmeninės bei grupinės sesijos.

Trumpai apie save: Dailės terapiją vertinu kaip saugų ir produktyvų būdą pažinti save ir rasti sprendimus, susidūrus su sunkumais. Tai ypač saugus įrankis dirbant su vaikais. Dailės terapijos metodus savo darbe taikau nuo 2010 m.

Kontaktai: Marijampolė, Mob.: 8 614 06451, el. paštas: rasa.kaz.dt@gmail.com.


Kiti Nariai

Vaida Adomaitienė

Tikrasis asociacijos narys.

Tikslinė grupė: suaugę, psichikos sutrikimų turinys asmenys, grupės, individualūs.

Trumpai apie save: Esu dailės terapijos magistrė, praktikė, teoretikė. Nuolatos dalyvauju konferencijose bei rengiu straipsnius dailės teapijos tema. Interesų sritys – dailės terapijos praktinis aspektas įvairiose grupėse, dailės terapijos formavimasis, raida, įtaka įvairiuose gydymo procesuose, dailės terapijos reikšmė psichologiniame kontekste.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 861157142, el.paštas: info@dailesterapeute.lt; wwww.dailesterapeute.lt


Inga Betuža-Bertuža

Asocijuotas asociacijos narys.

Tikslinė grupė: vaikai, suaugę.

Trumpai apie save: Dabar dirbu su vaikais iš vaikų namų bei besilankančiais dienos centre.Turiu patirties su onkologiniais ligoniais ir neįgaliais žmonėnis: vedžiau grupes Lietuvos Individualiosios psichologijos draugijos ir Lietuvos humanistinės psichologijos asocijacijos žmonėmis vasaros stovyklų bei dailės terapijos plenerų metu.

Kontaktai: „Zen Studija“, Trąkų g. 9/1, Vilnius. Mob.: 865852750, el.paštas: zenstudija@gmail.com


Rūta Marija Purvinaitė

Asocijuotas asociacijos narys.

Tikslinė grupė: studentai.

Trumpai apie save: Esu LSMU Bioetikos katedros dėstytoja. Nuo 2006 m. dėstau meno terapijos įvadą, dalyvauju meno terapijos projektuose LSMU.

Kontaktai: Kaunas, Mob.: 8686 54084, el. paštas: rutamarija.purvinaite@gmail.com


Dalia Stiklerienė

Dailės terapeutė. Tikrasis asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: grupinė bei individuali suaugusiųjų dailės terapija savęs pažinimo, psichiatrijos bei priklausomybių srityse

Trumpai apie save: Esu baigusi LSMU/VDA dailės terapijos magistrantūrą, dirbu Vilniaus Centro poliklinikos Psichiatrijos dienos stacionare dailės terapeute.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 861572802, el. paštas: dalia.stikleriene@gmail.com


Ligita Skukauskaitė

Asocijuotas asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: spec. poreikių vaikai (kurtieji, autistai ir t.t.).

Trumpai apie save: Turiu patirties dirbant su įvairiomis tikslinėmis grupėmis.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 861631917, el. paštas: ligita.skukauskaite@gmail.com.


Aurelija Kriščiūnaitė

Asocijuotas asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: individualūs ir grupiniai užsiėmimai suaugusiems, paaugliams bei senjorams.

Trumpai apie save: Esu dailininkė ir asmeninio augimo projekto „Sielos namai“ įkūrėja. Vedu kūrybinės saviraiškos užsiėmimus suaugusiems, paaugliams ir senjorams. Juose taikau įvairias dailės terapijos metodikas (fraktalinį piešimą, mandalų kūrimą ir t.t.). Taip pat vedu individualios dailės terapijos užsiėmimus suaugusiems.

Kontaktai: „Sielos namai“, Vilnius, Mob.: 860804554, el. paštas: aurelija.krisciunaite@gmail.com, www.sielosnamai.lt


Irma Žemaitienė

Asocijuotas asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: suaugusieji, turintys priklausomybę suaugę.

Trumpai apie save: Esu LDTA ilgametė natė. Dailės terapija vis dar mane nustebina ir žavi. Myliu savo darbą ir klientus.

Kontaktai: Kaunas, Mob.: 861877830, el. paštas: irmazem@gmail.com.


Natalja Bulotienė

Asocijuotasis asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: vaikai, turintys specialių ugdymo(si) poreikių.

Trumpai apie save: Esu specialioji pedagogė metodininkė. Dirbu ikimokyklinėje įstaigoje. Esu LTS Dzūkijos skyriaus narė.

Kontaktai: Druskininkai, Mob.: 869926078, el. paštas: nataljabulotiene@inbox.lt.


Inesa Laurinavičienė

Asocijuotasis asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: vaikai,

Trumpai apie save: Turiu pedagoginį ir socialinio darbo išsilavinimą, o dailės terapija jam suteikė spalvų. Visa tai jungiasi darbe su vaikais.

Kontaktai: Anykščiai, Mob.: 865936557, el. paštas: inesa.laurinaviciene@gmail.com.


Joana Lebedeva

Dailės terapeutė. Asocijuotasis asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: jaunimas, suauge, pagyvenę žmonės,sergantys Alzheimerio liga, demencija, moterų grupės.

Trumpai apie save: Dirbu dailės terapeute „St. Winefride’s residential house“ U.K. su žmonėmis sergančiais Alzhemerio liga ir demencija. Taip pat taikau dailės terapijos metodus privačioje praktikoje su jaunimu, suaugusiais, vedu palaikomąją dailės terapijos moterų grupę.

Kontaktai: Littlehampton, Didžioji Britanija, Mob.:+447845785329, el. paštas: joanaleb@gmail.com


Kazimiera Matulionytė

Dailės terapeutė. Asocijuotasis asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: spec. poreikių vaikai.

Trumpai apie save: 1997m. pradėjau dirbti meno terapeute. Baigiau dailės terapijos studijas.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 861276908, el. paštas: kazematulionyte@gmail.com


Rufina Solovjova

Asocijuotasis asociacijos narys. 

Tikslinė grupė: vaikai, paaugliai

Trumpai apie save: Esu dailės ir geštalto terapijos praktikė, ugdymo mokslų magistrė, turinti 8 metų patirtį vaikų ugdymo organizavimo ir raidos konsultavimo srityse. Teikiu individualias dailės terapijos konsultacijas vaikams ir paaugliams. Vedu grupinius dailės saviraiškos užsiėmimus ikimokyklinukams ir pradinukams.

Kontaktai: Vilnius, Mob.: 869321600, el. paštas: rufina.solovjova@gmail.com.