Nariams

Narių teisės ir pareigos 

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai – asmenys, dirbantys dailės terapijos srityje su

žmonėmis, turinčiais sutrikimų ir negalių, keliantys kvalifikaciją dailės terapijos srityje; mokslininkai, tiriantys dailės terapijos problemas. Asociacijoje gali būti ne mažiau kaip trys asmenys.

Nariai turi teisę:

  • Jungtis į nuolatines ir laikinas problemines sekcijas aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti
  • (tokių sekcijų kiekį, jų statusą nustato Taryba, atsižvelgdama į Asociacijos tikslus ir uždavinius);
  • dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniuose susirinkimuose;
  • rinkti ir būti išrinktams į Tarybą bei kitus Asociacijos valdymo bei struktūrinius organus;
  • teikti siūlymus dėl Asociacijos veiklos ir tikslų ir juos ginti;
  • gauti informaciją apie Asociacijos darbą;
  • tikėtis pagalbos, atliekant dailės terapijos tyrimus ir juos publikuojant;
  • būti kitų organizacijų ir kūrybinių sąjungų nariu;
  • atsisakyti narystės.

Asociacijos nariai privalo:

  • vadovautis LDTTA įstatais
  • dalyvauti Asociacijos veikloje
  • vykdyti Asociacijos valdymo organų įpareigojimus
  • mokėti nario mokestį kartą į metus grynais iždininkui arba pervedimu į Asociacijos sąskaitą.
  • Asmeniui, ypatingai nusipelniusiam Lietuvos dailės terapijai, Asociacijos susirinkimas gali suteikti Lietuvos dailės terapijos taikymo Asociacijos Garbės nario vardą.
  • Už žymią sistemingą materialinę paramą Asociacijos veiklai, Tarybos nutarimu gali būti suteiktas Lietuvos ugdomosios dailės terapijos Asociacijos Bičiulio – rėmėjo vardas.

Asociacijos narystė prarandama:

  • pareiškus norą išstoti ar faktiškai nutraukus ryšius;
  • pažeidus profesinės etikos normas
  • nemokant nario mokesčio

LDTA PROFESINIAI REIKALAVIMAI NARIAMS

Reikalavimai tikrajam nariui

Profesija / išsilavinimas 1.Dailės terapeutas. Kvalifikacija: a) Dailės terapijos magistro studijos
b) Profesijos pradininkas, Įgytos teisės ( žr. Dokumentas nr 2015/3)
2. Dailės terapijos metodų taikytojas. Savo profesinėje veikloje taiko dailės terapijos metodus
Asmeninė terapija (alternatyva –grupinė terapija) 80 val.
Grupinė terapija (alternatyva- asmeninė terapija) 160 val.
Supervizijų valandos
(alternatyva – intervizijos)
Minimaliai 6 val. per metus
Intervizijų val
(alternatyva – supervizijos)
Minimaliai 10 val. per metus
Dailės pagrindai Pažymėjimų ir/ar diplomų kopijos,patvirtinančios ne mažiau kaip 2 metų tobulinimąsi dailės srityje
Pastovus mokymasis 18-20 val. DT seminarų,
18-20 val. kitų krypčių ir metodų mokyklų seminarų

Reikalavimai asocijuotajam nariui

Profesija / išsilavinimas Dirba dailės terapeutu,
Savo profesinėje veikloje taiko dailės terapijos metodus
Asmeninė terapija (alternatyva –grupinė terapija) Nėra reikalavimo
Grupinė terapija (alternatyva- asmeninė terapija) Nėra reikalavimo
Supervizijų valandos
(alternatyva – intervizijos)
Minimaliai 6 val. per metus
Intervizijų val
(alternatyva – supervizijos)
Minimaliai 10 val. per metus
Dailės pagrindai Pažymėjimų ir/ar diplomų kopijos,patvirtinančios ne mažiau kaip 2 metų tobulinimąsi dailės srityje
Pastovus mokymasis 18-20 val. DT seminarų,
18-20 val. kitų krypčių ir metodų mokyklų seminarų

Reikalavimai garbės nariui – nėra.