Stojantiems

Narystė. 

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai – asmenys, dirbantys dailės terapijos srityje su žmonėmis, turinčiais sutrikimų ir negalių, keliantys kvalifikaciją dailės terapijos srityje; mokslininkai, tiriantys dailės terapijos problemas. Asociacijoje gali būti ne mažiau kaip trys asmenys.

Naujų narių priėmimo tvarka:

  • Stojantysis turi parašyti prašymą (laisva forma) bei motyvacinį laišką pirmininkės/o vardu ir išsiųsti el. adresu ldtaasociacija@gmail.com
  • Prašymas yra teikiamas Tarybai tvirtinimui. Per savaitę nuo prašymo pateikimo Taryba priima nutarimą dėl nario priėmimo/nepriėmimo ir pateikia jam atsakymą.
  • Jei atsakymas teigiamas, asmuo turi užpildyti lentelę (lentelę pildymui galite parsisiųsti čia – LDTA profesiniai reikalavimai nariams), kurioje yra apibrėžta informacija apie narystės formatą. Užpildytą lentelę ir tai patvirtinančius dokumentus asmuo siuncia el. adresu: ldttapastas@gmail.com.
  • Tuomet tarybos pirmininkė naujam asociacijos nariui el. paštu išsiunčia etikos kodeksą. Asmuo turi jį atsispausdinti, pasirašyti ir registruotu paštu išsiųsti pirmininkei (Aušrai Šūmakarienei, Kaišiadorių 5A. 44430 Kaunas). Taip pat narys atsiunčia informaciją apie save, kuri bus įdėta į svetainės skiltį apie narius.
  • Naujas narys sumoka 20€ stojamąjį mokestį ir 30€ metinį mokestį (kasmetinis mokestis sumokamas iki gegužės 1d.).
  • Kas trys metai kiekvienas narys turi pateikti pažymas apie profesinį tobulėjimą.