Uncategorized

Patvirtintas menų terapeutų profesijos aprašas

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos  2019m. balandžio 23 d priimtu isakymu patvirtintas menų terapeutų profesijos aprašas, susipažinimui sekite pateiktą nuorodą

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9bfc7750676611e9917e8e4938a80ccb

rekomenduojame šiuo aprašu remtis biudžetinėse įstaigose dirbantiems specialistams sudarant savo pareigybines instrukcijas