Pagalba specialistui

Šioje skiltyje sužinosite apie pagalbą, kurios gali tikėtis specialistai, taikantys dailės terapijos metodus:

  • Savipagalbos grupes, t.y. grupines intervizijas ,
  • Dailės terapeuto profesinei priežiūrai skirtas konsultacijas – supervizijas bei sąrašą jas teikiančių dailės terapijos supervizorių.