Supervizija

Lietuvos dailės terapijos supervizoriai

Audra Brazauskaitė, pažymėjimo nr. 01, mob. 865292081, el. p. a.brazauskaite@gmail.com

Dovilė Jankauskienė, pažymėjimo nr. 02, mob 865951504, el. p. dovilejankauskiene@yahoo.co.uk

Sigita Lesinskienė, pažymėjimo nr. 03, mob. 868617550, el. p. sigita.lesinskiene@mf.vu.lt

Rūta Lukošaitytė, pažymėjimo nr. 04, mob. 860600088, el. p. ruta.lukosaityte@gmail.com

Jelena Zacharova, pažymėjimo nr. 05, mob. 861410925, el. p. zacharovaa@yahoo.com

 

LDTTA REIKALAVIMAI APIBRĖŽIANTYS DAILĖS TERAPIJOS SUPERVIZORIAUS STATUSĄ

Dailės terapijos supervizija skirta dailės terapeuto profesinei priežiūrai. LDTTA įsipareigoja organizuoti ir koordinuoti supervizijas. Kiekvienas praktikuojantis dailės terapeutas turi turėti supervizijas (pagal pasaulinę dailės terapijos profesijos praktiką).

Dailės terapeutas į superviziją „atsineša“ savo atvejį, į kurį nori pasigilinti. Superviziją atlieka dailės terapijos supervizorius. Supervizija gali būti individuali ir grupinė. Supervizijose dalyvauja dailės terapeutai arba kūrybinių metodų taikytojai.

Reikalavimai dailės terapijos supervizoriui artimiausiems 2 metams ( 2015-2017). Numatoma, kad po 2 metų reikalavimai dailės terapijos supervizoriui didės.

Išsilavinimas Dailės terapeutas
Dailės terapijos darbo stažas Ne mažiau 10 metų
Asmeninė terapija (alternatyva – grupinė terapija 200 val.) Minimaliai 120 val.
Grupinė terapija (alternatyva – asmeninė terapija 120 val.) Minimaliai 200 val.
Supervizijų val. Minimaliai 30 val+ 10 kasmetinių supervizijų per metus
Intervizijų val. Minimaliai 90 val. + 30 kasmetinių intervizijų per metus
Papildomos kompetencijos, podiplominės studijos Psichologinis konsultavimas (įvairios terapinės mokyklos), koučingas, supervizija, prof.santykių priežiūra
Pastovus mokymasis 18-20 val. DT seminarų,
18-20 val. kitų krypčių ir metodų mokyklų seminarų
Dailės pagrindai Pažymėjimų ir/ar diplomų kopijos, patvirtinančios ne mažiau kaip 2 metų tobulinimąsi dailės srityje